แบบบ้านมาตรฐาน

รายละเอียด

  • ไทย นาโน เฮ้าส์  
  • ประเภทแบบบ้าน  
  • บ้านโดม

บ้านโดม (Dome House) เป็นบ้านรูปทรงโดม ซึ่งเป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นธรรมชาติ แข็งแรง สามารถต้านภัยธรรมชาติ และประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี บ้านไทย นาโน เฮ้าส์ ออกแบบให้เลือกหลากหลายขนาดพื้นที่ใช้สอย และ มีรูปทรงโดมแบบต่างๆ ให้เลือกตามความต้องการ ทั้งบ้านชั้นเดียว และ 2 ชั้น ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 6.00 ม. จนถึง 15.00 ม. หรือ มากกว่านั้นก็ได้ตามลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน และตำแหน่งหน้าต่างหรือช่องเปิดได้ตามต้องการ


แบบบ้านโดม มีการออกแบบแบบให้เลือกหลากหลาย และออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า